σύνδεση σαν:
  • SAP
  • προβολές
επιλογές επικόλλησης
ψηφία για δεκαδικά
ποσότητα τελικού
επικόλληση BOM
επιλογές
δεδομένα από SAP
Για να δημιουργήσετε το BOM από το SAP κάντε τα εξής:
  1. τρέξτε το transaction CS11 στο SAP και προβάλετε το BOM που σας ενδιαφέρει
  2. κάντε scroll την οθόνη του SAP μέχρι το τέλος ώστε να φορτώσουν όλα τα δεδομένα
  3. επιλέξτε όλα τα κελιά από την οθόνη του SAP και πατήστε ctrl+C για να αντιγράψετε τα δεδομένα
  4. επιστρέψτε σε αυτήν την οθόνη και στο πεδίο 'ποσότητα τελικού' γράψτε την ποσότητα του τελικού προϊόντος που αφορά το BOM στο SAP
  5. κάντε κλικ στο πεδίο 'επικόλληση ΒΟΜ' πατήστε ctrl+V για να επικολλήσετε τα δεδομένα από το SAP
  6. μόλις εμφανιστούν οι εγγραφές κάτω από αυτές τις σημειώσεις, πατήστε το πλήκτρο 'Δημιουργία' και το BOM θα δημιουργηθεί και θα μεταφερθείτε αυτόματα στην οθόνη επεξεργασία του
BOMs